Privacybeleid

TOEPASSINGSGEBIED VAN DIT ONLINE PRIVACYBELEID
Dit Online Privacy- en Veiligheidsbeleid beschrijft hoe PEARL iZUMi uw privacy beschermt wanneer u deze Site en andere gerelateerde websites gebruikt die dit Online Privacy en Veiligheidsbeleid weergeven. Dit Online Privacy- en Veiligheidsbeleid is door middel van verwijzing opgenomen en maakt deel uit van onze Gebruiksvoorwaarden. Als u de Gebruiksvoorwaarden nog niet hebt gelezen, neem dan even de tijd om dat te doen.

UW INSTEMMING MET DIT ONLINE PRIVACY- EN BEVEILIGINGSBELEID
Door de Site te gebruiken gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Online Privacy- en Veiligheidsbeleid. Als u niet instemt met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Online Privacy- en Beveiligingsbeleid, mag u onze Site niet gebruiken.

PRIVACYVERKLARINGEN
Dit Online Privacy- en Veiligheidsbeleid kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd door "Privacymededelingen" die op specifieke delen van onze Site worden geplaatst. Zo bevatten bepaalde pagina's van onze Site Privacymededelingen met details over de persoonlijke informatie die wij op die pagina's verzamelen, waarom wij die informatie nodig hebben en de keuzes die u kunt hebben over de manier waarop wij die informatie gebruiken.

PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
"Persoonlijke informatie" betekent informatie die u persoonlijk identificeert, alleen of in combinatie met andere informatie waarover wij beschikken. Informatie die u aan ons verstrekt. Wij verzamelen de persoonlijke informatie die u bewust en vrijwillig verstrekt wanneer u onze Site gebruikt, bijvoorbeeld: de informatie die u verstrekt wanneer u online een bestelling plaatst, lid wordt van onze Site, en de informatie die u verstrekt wanneer u een product beoordeelt, uw naam toevoegt aan onze mailinglijst, ons e-mailt met vragen of opmerkingen, of reageert op een e-mail van ons over klanttevredenheid.

Persoonlijke informatie die op deze manier op onze Site wordt verzameld, omvat: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en creditcardnummer en uw correcte geboortedatum, waarvan wij kunnen eisen dat u deze nauwkeurig indient om ervoor te zorgen dat u geen toegang krijgt tot de Site als u niet de wettelijke leeftijd hebt om op de Site te koop aangeboden artikelen te kopen of deel te nemen aan weggeefacties. Soms vragen wij om uw telefoonnummer. Dit nummer kan worden doorgegeven aan onze koerier voor leveringsdiensten. Met deze gegevens kunnen wij uw bestelling verwerken en u de status van uw bestelling laten weten.

De persoonlijke informatie die aan PEARL iZUMi wordt verstrekt, wordt volledig eigendom van PEARL iZUMi. Informatie verzonden naar ons door uw webbrowser. Wij verzamelen informatie die automatisch door uw webbrowser naar ons wordt gestuurd (d.w.z. cookies). Controleer uw browser als u wilt weten welke informatie uw browser verstuurt of hoe u uw instellingen kunt wijzigen. De door uw browser verstrekte informatie identificeert u niet persoonlijk. Als u zich echter hebt geregistreerd als shopper of lid van onze site (zoals hieronder beschreven), of als u onze site bezoekt door te klikken op een link in een e-mail die wij u hebben gestuurd, kunnen wij de door uw browser verstrekte informatie koppelen aan informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken deze informatie voornamelijk om statistieken op te maken die ons helpen onze Site te verbeteren en beter af te stemmen op de technologie die onze bezoekers gebruiken. Wij gebruiken deze cookies om statistische informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze Site gebruiken, welke pagina's zij bezoeken, welke links zij gebruiken en hoe lang zij op elke pagina blijven. Cookies worden ook gebruikt voor het anoniem bijhouden van interactie met online reclame; bijvoorbeeld om het aantal keren dat een banneradvertentie wordt weergegeven en het aantal keren dat erop wordt geklikt te controleren. Wij analyseren deze informatie in statistische vorm om de interesses en behoeften van onze bezoekers beter te begrijpen en de inhoud en functionaliteit van onze Site te verbeteren. Wij kunnen samengestelde statistieken over onze gebruikers verzamelen en rapporteren aan derden (zoals adverteerders) in termen van aantallen, verkeerspatronen en gerelateerde Site(s)-informatie.

Als u ervoor kiest geen cookies te ontvangen, kunt u nog steeds de meeste functies van onze website(s) gebruiken, waaronder de mogelijkheid om artikelen te kopen. Informatie verzameld uit andere bronnen. Wij kunnen informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, waaronder sociale netwerken die u gebruikt om met ons in contact te komen. Deze informatie kan bestaan uit naam, gebruikersnaam, demografische informatie, bijgewerkt adres of contactinformatie en openbaar waargenomen gegevens, zoals van sociale media en online activiteit. Informatie die we verzamelen met behulp van webbakens. Naast cookies kunnen wij ook "webbakens" en andere webtechnologieën gebruiken om onze Site en e-mail te beheren. Een webaken is een klein stukje computercode dat kan worden gebruikt om te tellen hoeveel mensen een webpagina bezoeken of om ons te vertellen of een e-mail is geopend. Wij kunnen de informatie die wij verzamelen met webbakens en andere webtechnologieën koppelen aan informatie die u persoonlijk identificeert. De informatie die wij op deze manier verkrijgen, stelt ons in staat de diensten die wij onze websitebezoekers aanbieden aan te passen, gerichte advertenties te leveren en de algemene doeltreffendheid van onze online reclame, inhoud, programmering of andere activiteiten te meten.

HOE WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN
PEARL iZUMi is er trots op u als klant te hebben en wij zullen commercieel redelijke maatregelen nemen om uw privacy als klant te waarborgen wanneer u onze site bezoekt.

Wij kunnen de persoonlijke informatie die u ons verstrekt gebruiken:

om u te voorzien van producten en informatie die u koopt of aanvraagt;
om speciale aanbiedingen, promoties of andere informatie te leveren;
om u een gepersonaliseerde winkelervaring te bieden;
om u uit te nodigen deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken of ons feedback te geven;
om de inhoud, functionaliteit en bruikbaarheid van deze Site te verbeteren;
om uw behoeften en interesses beter te begrijpen;
voor veiligheids-, krediet- of fraudepreventiedoeleinden
voor elk ander doel dat wij in een specifieke Privacymededeling aangeven.

Lees verder voor meer informatie over de manieren waarop wij persoonsgegevens die wij van u verzamelen in specifieke situaties gebruiken:

Registreren als shopper. Wanneer u producten van PEARL iZUMi op onze Site koopt, moet u een "Geregistreerde Shopper" worden door bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken zodat wij uw bestelling kunnen uitvoeren. U hoeft geen gebruikersnaam of wachtwoord op te geven om een Geregistreerde Shopper te worden. Wij verzamelen en bewaren deze persoonlijke en transactionele informatie in ons klantenbestand. Deze informatie wordt gebruikt om uw bestelling uit te voeren, uw verzoeken te beantwoorden en de verkooptactieken en trends van PEARL iZUMi te volgen en te informeren. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken om in de toekomst contact met u op te nemen over uw tevredenheid over de producten en diensten die u koopt.

Registreren als lid. Wanneer u de Site bezoekt heeft u de mogelijkheid om u aan te melden als "Lid" van de Site door het verstrekken van bepaalde persoonlijke informatie en een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij verzamelen en bewaren deze persoonlijke en transactionele informatie in ons klantenbestand. Deze informatie wordt gebruikt om uw bestelling uit te voeren (als u een bestelling indient), te reageren op uw verzoeken en de verkooptactieken en trends van PEARL iZUMi te volgen en te informeren.

Reacties en vragen. Wij verwelkomen uw opmerkingen over deze site en moedigen u aan om reviews van door u gebruikte producten te sturen. Echter, alle opmerkingen, feedback, suggesties, product reviews of andere communicatie (collectief, "Reacties") die naar ons worden gestuurd zijn en blijven het exclusieve eigendom van PEARL iZUMi. Uw opmerkingen vormen een overdracht aan PEARL iZUMi van alle wereldwijde rechten, titels en belangen in alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de opmerkingen.

PEARL iZUMi heeft het recht de door u ingezonden reacties te kopiëren, openbaar te maken, te tonen of publiekelijk uit te voeren, te verbeteren en te wijzigen voor welk doel dan ook, zonder enige beperking en zonder u op enigerlei wijze te compenseren. PEARL iZUMi heeft ook het recht om ideeën of uitvindingen die u ons toezendt in een commentaar, in de praktijk te brengen, te gebruiken en te verbeteren voor welk doel dan ook, zonder beperking en zonder u daarvoor op enigerlei wijze te compenseren. Om deze reden vragen wij u ons geen Reacties te sturen die u niet aan ons wilt overdragen, met inbegrip van vertrouwelijke informatie, productideeën, uitvindingen of origineel artwork.

Wij behouden ons het recht voor om beoordelingen en ander materiaal dat door gebruikers wordt gepresenteerd te bewerken, maar wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de waarheid of nauwkeurigheid van de Opmerkingen, noch nemen wij verantwoordelijkheid als de Opmerkingen die wij publiceren verwerpelijk of beledigend worden geacht door bepaalde personen of entiteiten.

Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij via deze Site verzamelen delen zoals hieronder beschreven en in alle toepasselijke Privacymededelingen.

Onze dienstverleners. Wij kunnen via onze Site verzamelde persoonsgegevens delen met bedrijven en organisaties die namens ons diensten verlenen, bijvoorbeeld bedrijven die ons ondersteunende diensten verlenen (zoals gegevensopslag en webhostingdiensten) of die ons helpen onze producten en diensten op de markt te brengen. Wanneer wij persoonlijke informatie delen met onze externe dienstverleners, zijn deze dienstverleners contractueel verplicht de persoonlijke informatie die wij met hen delen alleen te gebruiken om diensten namens ons uit te voeren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen.

Wij kunnen met name een beroep doen op een derde partij om de door u verstrekte persoonsgegevens te verifiëren en te valideren, zodat onze e-mail goed aankomt. Als we op deze manier een derde partij gebruiken, zullen we wettelijk bindende overeenkomsten hebben met de derde partij die hen verbiedt uw informatie te gebruiken voor enig ander doel dan wat PEARL iZUMi hen opdraagt ermee te doen.

Bedrijfsoverdrachten. De informatie die op onze site wordt verstrekt, is een bezit van PEARL iZUMi en/of haar filialen en wordt onderdeel van onze normale bedrijfsadministratie. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen aan een ander bedrijf (ofwel een gelieerde onderneming of een niet-gerelateerde derde partij) die de aandelen of activa van PEARL iZUMi, een van onze gelieerde ondernemingen of een van onze operationele divisies heeft overgenomen, bijvoorbeeld als gevolg van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of liquidatie. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, blijft het gebruik van uw persoonlijke informatie door het overnemende bedrijf onderworpen aan dit Online Privacy- en Veiligheidsbeleid en alle toepasselijke Privacymededelingen.

Overheid en wettelijke openbaarmakingen. Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij via onze Site verzamelen openbaar maken wanneer wij, in goed vertrouwen, geloven dat openbaarmaking gepast is om te voldoen aan de wet (of een gerechtelijk bevel of dagvaarding); om een mogelijk misdrijf, zoals fraude of identiteitsdiefstal, te voorkomen of te onderzoeken; om de Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Site af te dwingen; om de rechten, eigendom of veiligheid, PEARL iZUMi, onze gebruikers of anderen te beschermen; en/of om uw vitale belangen te beschermen.

HOE U TOEGANG KUNT KRIJGEN TOT PERSOONLIJKE INFORMATIE EN DEZE ZO NODIG KUNT WIJZIGEN
Indien u om welke reden dan ook vreest dat de persoonlijke informatie op onze site niet correct is, bezoek dan de desbetreffende website en nadat u zich op de site hebt aangemeld via het menu 'Aanmelden' op de startpagina, zullen uw persoonlijke gegevens beschikbaar zijn voor controle en wijziging in het gedeelte 'Mijn account'. Informatie kan online worden gewijzigd in Mijn Account en Adresboek.

VEILIG WINKELEN
Kredietkaartinformatie. PEARL iZUMi gebruikt zorgvuldig geselecteerde dienstverleners om kredietkaarttransacties namens ons te verwerken. Wanneer u kredietkaartinformatie verstrekt via deze site, gaat uw informatie rechtstreeks van uw computer naar een server van onze service provider. Onze serviceprovider gebruikt uw kredietkaartgegevens alleen om uw transactie te verwerken en is contractueel verplicht al uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Hoewel onze dienstverleners ons de meeste informatie sturen die u verstrekt wanneer u een transactie voltooit, delen onze dienstverleners voor uw veiligheid uw kredietkaartgegevens niet met ons.

Wachtwoordbescherming. Als u zich aanmeldt om lid te worden van de Site, krijgt u een wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord. Wij hebben het recht aan te nemen dat iedereen die onze Site bezoekt met behulp van een aan u toegekend wachtwoord het recht heeft dit te doen. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten van iedereen die onze Site bezoekt met een aan u toegekend wachtwoord, zelfs als deze persoon in feite niet door u gemachtigd is. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord gecompromitteerd is of zonder toestemming is gebruikt, gaat u ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen door ons een e-mail te sturen of ons te bellen op +32 (14) 85 47 85.

Wij nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die wij verzamelen. Wij zullen alleen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht om u van dienst te zijn met het oog op onze legitieme zakelijke doeleinden zoals hierboven uiteengezet, en wij zullen ons uiterste best doen om passende waarborgen te handhaven om de veiligheid, integriteit en privacy van de informatie die u ons hebt verstrekt te waarborgen. Onze Site maakt bijvoorbeeld gebruik van Secure Sockets Layering (SSL) om uw persoonlijke informatie te coderen voordat deze over het internet gaat. SSL-technologie is de industriestandaard voor veilige online transacties. Als SSL is ingeschakeld, ziet u bovenaan in uw browser een hangslot en kunt u hierop klikken voor meer informatie over de registratie van het digitale SSL-certificaat. U zult ook merken dat wanneer u naar het locatieveld (URL) bovenaan de browser kijkt, dit begint met 'https:' in plaats van 'http:'. Dit betekent dat u zich in de beveiligde modus bevindt. Omdat wij SSL gebruiken, is het plaatsen van een online bestelling op onze Site net zo veilig als het geven van uw kredietkaartnummer via de telefoon.

Bovendien zullen wij redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat externe zakenpartners aan wie wij gegevens overdragen, deze persoonsgegevens voldoende beschermen. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u naar de site(s) verzendt niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij redelijke inspanningen leveren om onbevoegde toegang te voorkomen.

In het onwaarschijnlijke geval dat wij menen dat de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie in ons bezit of beheer gecompromitteerd is, kunnen wij proberen u van die ontwikkeling op de hoogte te stellen. Indien een kennisgeving gepast is, zullen wij trachten dit zo snel mogelijk te doen onder de omstandigheden, en voor zover wij over uw e-mailadres beschikken, kunnen wij u per e-mail op de hoogte brengen.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Wij behouden ons het recht voor dit Online Privacy- en Veiligheidsbeleid en alle Privacymededelingen te wijzigen door de herziene versie van dit Online Privacy- en Veiligheidsbeleid op onze Site te plaatsen. Deze wijzigingen zijn alleen van toepassing op persoonlijke informatie die wij verzamelen nadat wij het herziene Online Privacy- en Veiligheidsbeleid op onze Site hebben geplaatst. Uw gebruik van onze Site na een dergelijke wijziging houdt in dat u ermee instemt dat alle persoonlijke informatie die van of over u wordt verzameld via deze Site nadat het herziene Online Privacy- en Veiligheidsbeleid is geplaatst, zal worden onderworpen aan de voorwaarden van het herziene Online Privacybeleid. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de meest recente versie hebt gelezen.

Van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege veranderingen in de wet of technologie of de manier waarop wij ons bedrijf runnen, kunnen wij uw toestemming vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld op nieuwe of andere manieren te gebruiken. Wij zullen dit doen door u per e-mail of per post een bericht te sturen naar het laatste e-mail- of postadres dat u ons hebt verstrekt, waarin wij u vragen in te stemmen met de wijziging. Als u niet uitdrukkelijk instemt met de wijziging, kunnen wij, naar eigen goeddunken, al uw persoonsgegevens of een deel daarvan uit onze databanken verwijderen om te voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt op manieren waarmee u niet hebt ingestemd.

U kunt de huidige versie van dit Online Privacy- en Veiligheidsbeleid te allen tijde raadplegen door te klikken op de link "Privacybeleid" onderaan elke pagina van onze Site.

Dit Online Privacy- en Veiligheidsbeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 september 2022 en is vanaf die datum van kracht.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Onze Site kan links bevatten naar websites die niet beheerd worden door PEARL iZUMi. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor uw referentie en gemak en impliceren geen goedkeuring van de activiteiten van deze websites van derden, noch enige associatie met de exploitanten ervan. PEARL iZUMi heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor hun datapraktijken. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen voordat u de website gebruikt of persoonlijke informatie over uzelf verstrekt. Dit Privacybeleid kan, indien nodig, worden aangevuld met aanvullende wettelijke vereisten in rechtsgebieden waar wij zaken doen. Niets in dit Privacybeleid of anderszins zal enig recht of enige claim (wettelijk, billijk of anderszins) die enig individu of persoon kan hebben bij wet of anderszins tegen PEARL iZUMi, het bedrijf of enige derde partij of enige van hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of vertegenwoordigers, creëren of daaraan toevoegen; noch zal het bestaan van dit Privacybeleid of de toepassing daarvan PEARL iZUMi enige verplichtingen of aansprakelijkheid opleggen of daaraan toevoegen die PEARL iZUMi niet reeds anderszins krachtens de wet heeft.

PRIVACY VAN KINDEREN
PEARL iZUMi's Site(s) is niet gericht op, noch gericht op kinderen onder de 16 jaar. Wij gebruiken onze Site niet om bewust persoonlijke informatie te vragen aan of te verkopen aan kinderen jonger dan 16 jaar. Wij verzoeken u, als u jonger bent dan 16 jaar, ons geen persoonlijke informatie te verstrekken. Indien wij vernemen dat iemand jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie aan onze Site heeft verstrekt, zullen wij redelijke inspanningen leveren om deze informatie uit onze databases te verwijderen.